Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Door het plaatsen van een bestelling verklaard elke klant zich zonder voorbehoud akkoord met onderstaande (verkoop)voorwaarden.

 

                                                

Algemene voorwaarden

 

Door het plaatsen van een bestelling verklaard elke klant zich zonder voorbehoud akkoord met onderstaande (verkoop)voorwaarden.

Algemene voorwaarden

Definities:

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Claudianails: de bepaler van deze algemene voorwaarden.

Klant/koper/gebruiker: een wederpartij in de vorm van een particulier of bedrijf.

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, koopovereenkomst tussen Claudianails en de klant waarop Claudianails deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover niet tussen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.

Eventuele aanpassingen/uitzonderingen/afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn enkel geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

De aangeboden producten:

De aangeboden producten worden zo duidelijk en waarheidsgetrouw mogelijk afgebeeld en/of beschreven op de website en/of in schriftelijke aanbiedingen.

Bestelling:

Claudianails levert de bestelling pas na ontvangst van betaling.

Mocht u een bestelling willen annuleren kan dit via ons e-mailadres, bestellingen die binnen 14 dagen niet worden voldaan zullen wij automatisch annuleren.

Levering:

Claudianails doet haar uiterste best om de bestellingen die voor 16:00u geplaatst worden - na betaling – dezelfde dag nog te verzenden aan de klant. Indien de levering vertraagd is (bijv. tijdelijk niet op voorraad), zal de klant daarvan bericht ontvangen.

Bestellingen worden bezorgd door de Post.nl pakketdienst. Via e-mail ontvangt de klant een bevestiging van de bestelling en de betalingsgegevens en ook de informatie omtrent de levering van hetgeen besteld is.

De verzendkosten zijn voor rekening van de klant. De actuele verzendkosten staan vermeld op de website van Claudianails

Verzending:

Claudianails draagt het risico van beschadiging en verlies van bestellingen tijdens de verzending via pakketpost. Bij brievenbus-post draagt de klant het risico van eventuele schade en/of verlies tijdens de verzending.

Gebruik van producten:

Claudianails kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele onherstelbare schade aan kleding welke veroorzaakt is door de door Claudianails geleverde producten. Claudianails adviseert de klant (en/of gebruiker) ten alle tijden beschermende kleding te dragen bij het gebruik van haar producten omdat deze bij aanraking onherstelbare schade kunnen veroorzaken.

Garantie:

Claudianails staat garant voor de deugdelijkheid en/of bruikbaarheid van haar producten, conform de specificaties zoals aangeboden op de webwinkel. Als ingangsdatum voor de garantie wordt de op de afleverbon/factuur vermelde dagtekening gehanteerd.

Op alle elektronische producten zit één jaar garantie (hetzij anders aangegeven op de website van Claudianails). Bij de uv-lampen geldt de garantie alleen voor de (meegeleverde) lamp zelf dus niet voor evt. vervangende lampen. Alle defecte producten welke binnen de garantie vallen kan de klant aan Claudianails retourneren met een kopie van de factuur, de (eventuele) verzendkosten van de retourzending komen voor rekening van de klant, hetzij anders overeengekomen met Claudianails. De producten worden binnen 14 werkdagen gerepareerd of door ons vervangen door een nieuw exemplaar. Zonder  kopie van de factuur kan de klant geen beroep doen op de garantie. Als de klant zelf het product heeft geprobeerd te repareren of dit elders heeft laten doen vervalt de garantie eveneens. Van producten zoals nagellak, uv-gel e.d. die wel geopend en/of gebruikt zijn vervalt de garantie.

Mocht het product beschadigd of de verpakking meer beschadigd zijn dan nodig is om het product te proberen, dan kunnen we deze waardevermindering van het product aan u doorberekenen. Behandel het product dus met zorg en zorg ervoor dat deze bij een retour goed verpakt is.

Claudianails is kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies en/of schade ontstaan tijdens de retourverzending.

Claudianails is niet aansprakelijk voor schade die de klant of derde(n) lijd(en) door het gebruik van een door Claudianails geleverd product, tenzij aangetoond kan worden dat de schade ontstaan is door grove nalatigheid en/of opzet van Claudianails. Kosten (direct/indirect) of schade bij de klant of derde(n), veroorzaakt door het buiten gebruik zijn van een defect product, komen niet in aanmerking voor vergoeding, tenzij de klant kan aantonen dat de schade en/of kosten ontstaan zijn door grove nalatigheid en/of opzet van Claudianails

Retourneren van producten:

De klant heeft het recht zijn/haar bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. De klant heeft na annulering nogmaals 14 dagen om het product retour te sturen. De klant krijgt vervolgens het volledige orderbedrag exclusief verzendkosten gecrediteerd. Kosten voor retour van klant naar de webwinkel zijn voor de rekening van de klant. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Mocht het product beschadigd of de verpakking meer beschadigd zijn dan nodig is om het product te proberen, dan kunnen we deze waardevermindering van het product aan u doorberekenen. Behandel het product dus met zorg en zorg ervoor dat deze bij een retour goed verpakt is. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via [email protected] dit graag met vermelding van het ordernummer. Bij de retourzending dient de klant/koper (een kopie) van de factuur te voegen. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is. Indien de retourzending niet vooraf is aangemeld loopt de klant het risico dat de retourzending niet in behandeling genomen kan worden of onverhoopt vertraging oploopt

U kunt uw retourformulier hier downloaden

Terugbetalingen:

Reeds betaalde bedragen voor producten die binnen de zichttermijn worden geretourneerd of door de klant verrichte vooruitbetalingen, op grond van door Claudianails gestelde voorwaarden, zullen bij het niet tot stand komen van de verkoop worden terugbetaald, binnen een termijn van maximaal 14 werkdagen. 

Privacy:

Door het plaatsen van een bestelling worden de gegevens van de klant opgeslagen in het klantenbestand van Claudianails. De door de klant meegedeelde correcties zullen in het klantenbestand worden verwerkt, tenzij de correcties onjuist blijken te zijn.

Claudianails verstrekt - zonder wettige redenen - geen gegevens aan derden waardoor de privacy van de klant in het geding komt.

Klachtenregeling:

Claudianails behandelt de klacht overeenkomstig een klachtenprocedure. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Claudianails, nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd.

Bij Claudianails ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Claudianails binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar [email protected]. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur via https://www.webwinkelkeur.nl/kennisbank/consumenten/geschil. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie."

Een klacht schort de verplichtingen van Claudianails niet op, tenzij Claudianails schriftelijk anders aangeeft. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Claudianails , zal Claudianails naar haar keuze de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Overige bepalingen:

Voor de gevolgen van zetfouten op de website of andere vormen van media kan Claudianails geen aansprakelijkheid aanvaarden. De kleur van de foto kan enigszins verschillen van de werkelijke kleur!

Door het plaatsen van een bestelling verklaard elke klant zich zonder voorbehoud akkoord met bovenstaande verkoopvoorwaarden.

Het is niet toegestaan foto`s, scripts en lay-outs te kopiëren, teksten aan te passen, te wijzigen of te bewerken, hetzij in zijn geheel of een gedeelte van deze site zonder nadrukkelijke toestemming van Claudianails.

Eigendomsvoorbehoud

Zolang de geleverde zaken niet volledig zijn betaald, blijft Claudianails onherroepelijk gerechtigd en gemachtigd om de door Claudianails geleverde en nog steeds bij de wederpartij aanwezige zaken, zonder rechterlijke tussenkomst terug te nemen. Alle kosten in verband met retournering zijn voor rekening van de wederpartij.

Deze voorwaarden gelden op aankopen via de webshop en de showroom.